Contactpunt Langlopende zaken Defensie

Per 15 april 2020 sluit de mogelijkheid voor medewerkers van Defensie om een aangelegenheid voor te leggen aan de Commissie Langlopende Zaken. Personen die zich na 15 april melden als nieuwe melder kunnen niet meer terecht bij de Commissie.

Bent u een (oud-)medewerker van Defensie en wilt u een langlopende vastgelopen zaak op het gebied van sociale veiligheid opnieuw laten bekijken? Heeft u het gevoel dat u in een patstelling bent geraakt met de organisatie en heeft u er geen vertrouwen meer in dat via de reguliere weg en/of via dialoog een uitweg uit de ontstane situatie kan worden bereikt? Neem dan contact op met de commissie Langlopende zaken Defensie via dit contactpunt.

Welkom bij het contactpunt ‘Langlopende zaken Defensie’. Hier kunt u als (oud-)medewerker een verzoek doen om uw langlopende vastgelopen zaak te laten herzien door de commissie Langlopende zaken Defensie. Het doel van de commissie is een uitweg uit de ontstane situatie te vinden en als de zaak daar aanleiding toe geeft, te komen tot een passende oplossing. De registratie van uw verzoek wordt uitgevoerd door het CAOP.

Contact

Het contactpunt is tot 15 april 2020 bereikbaar voor nieuwe meldingen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. De medewerkers van het contactpunt staan u graag te woord via:
Telefoon: 070 – 376 58 51
E-mail: langlopendezakendefensie@caop.nl

Wat gebeurt er als u contact opneemt?

Nadat u contact opneemt, volgt er eerst een verkennend telefonisch gesprek, namens de commissie, met een medewerker van het CAOP. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de werkwijze van de commissie en het doel van de herziening.

Als het telefonische gesprek voldoende duidelijk is, wordt u gevraagd een registratieformulier in te vullen en dit toe te sturen aan het contactpunt. Hier wordt u onder meer verzocht om toestemming te geven om uw persoonlijke informatie te delen met de commissie. Tevens wordt u gevraagd om toestemming te geven aan Defensie om uw dossiergegevens te delen met de commissie.

Meer informatie over de herziening en het soort zaken die de commissie in overweging neemt, vindt u in de FAQ.


Naar FAQ

Informatiestatuut

Voor de werkzaamheden van het contactpunt is een Informatiestatuut opgesteld, dat opvraagbaar is. In dit document is beschreven hoe uw privacy wordt beschermd en hoe de commissie en het CAOP omgaan met uw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie.